Felhasználási feltételek

Jelen Felhasználási feltételek hatályba lépésének dátuma: 2015. December 10.

Jelen Felhasználási feltételek, valamint az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat határozzák meg az AbbVie által üzemeltetett www.hidradenitisz.hu honlap használatát.

Felhasználási feltételek a www.hidradenitisz.hu honlaphoz

Jelen Felhasználási feltételek kizárólag a www.hidradenitisz.hu honlapra (a továbbiakban „AbbVie honlap”) vonatkoznak, és nem érvényesek az AbbVie egyéb honlapjaira vagy olyan, harmadik fél által üzemeltetett honlapokra, melyekre az AbbVie honlap hivatkozásai mutatnak. A törvényben foglalt felhasználói jogok sérelme nélkül az AbbVie fenntartja annak a jogát, hogy jelen Felhasználási feltételeket – többek között a technológiai fejlődésnek, a változó jogi környezetnek és a mindenkor érvényes helyes üzleti gyakorlatnak eleget téve – előzetes bejelentés nélkül módosítsa. A módosítást az új verzió feltöltése és az új hatálybalépési dátum feltüntetése jelzi az AbbVie honlapon. Az AbbVie honlapra történő belépéssel vagy a honlap használatával Ön kifejezi, hogy elfogadja a Felhasználási feltételek érvényes verziójában foglaltakat. Amennyiben nem ért egyet jelen Felhasználási feltételekben foglaltakkal, vagy elégedetlen az AbbVie honlappal, bármikor elhagyhatja a honlapot.

FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

  1. Az AbbVie minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az AbbVie honlapon közölt információk és tartalmak pontosak, teljesek, naprakészek és elérhetőek legyenek, és harmadik fél jogait ne sértsék. Azt azonban nem garantálhatjuk, hogy ezt minden esetben biztosítani is tudjuk. Az AbbVie az AbbVie honlapot, valamint az azon megtalálható információkat és tartalmakat jelen formájukban biztosítja, minden hibájukkal együtt. Az AbbVie a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékben elzárkózik mindennemű, az AbbVie honlapon közölt információkat és tartalmakat érintő, kifejezett vagy hallgatólagos, törvényes, szerződéses vagy egyéb felelősségtől - beleértve, de nem kizárólagosan a kielégítő minőségre, az adott célra való alkalmasságra, valamint a harmadik fél jogainak elismerésére és megsértésének tilalmára vonatkozó feltételeket és garanciákat.
  2. Az AbbVie honlapon közölt információk és tartalmak nem tekinthetők orvosi tanácsnak. Betegségével kapcsolatban minden esetben konzultáljon független szakemberrel! Az AbbVie a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékben elzárkózik mindennemű, valamely személy által elszenvedett közvetlen, közvetett, azonnali vagy következményes veszteségre vagy kárra vonatkozó felelősségtől, legyen az szerződéses, szerződésen kívüli (beleértve a gondatlanságot) vagy más jellegű veszteség vagy kár, amely az AbbVie honlap használatából eredően vagy azzal összefüggésben, illetve valamely független tanácsadóval vagy egészségügyi szakemberrel folytatott konzultációt követően meghozott döntésből eredően vagy azzal összefüggésben keletkezik, kivéve az AbbVie gondatlanságából eredő halálesetet és személyi sérülést.
  3. Az AbbVie nem felelős és nem vállal garanciát harmadik féltől származó információkért és tartalmakért, beleértve a harmadik fél honlapjaira vagy honlapjairól mutató hivatkozások útján elérhető információkat és tartalmakat.

A HONLAP HASZNÁLATA

Az AbbVie honlap használatával Ön elfogadja az alábbiakat:

  1. Nem veszélyezteti, nem módosítja, és nem tulajdonítja el az AbbVie honlapra kihelyezett vagy bármely AbbVie szerveren tárolt adatokat.
  2. Nem tesz kísérletet az AbbVie honlap biztonsági elemeinek kijátszására.
  3. Betart minden vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályt és előírást.

ELÉRHETŐSÉG

Az AbbVie minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az AbbVie honlap elérhetőségét a nap 24 órájában biztosítsa. Azt azonban nem garantálhatjuk, hogy ezt minden esetben biztosítani is tudjuk, és nem vállalunk felelősséget az AbbVie honlap nem folyamatos elérhetőségéből eredő veszteségekért és károkért. Az AbbVie karbantartási okokból korlátozhatja az AbbVie honlap működését, törekszik azonban arra, hogy a tervezett karbantartások időpontjáról a felhasználókat előzetesen tájékoztassa.

SZELLEMI TULAJDON

Az AbbVie honlapon közölt információk, tartalmak és képi elemek (a továbbiakban „Információk”) az AbbVie saját tulajdonú vagy licencelt elemei. Az információk felhasználása az alábbi feltételekkel engedélyezett: (i) a fenti szerzői jogi nyilatkozat minden példányon feltüntetésre kerül; (ii) az információk felhasználása tájékoztató jellegű, személyes és nem egészségügyi kereskedelmi célú; (iii) az információk felhasználása változatlan formában történik; valamint (iv) az AbbVie honlapon található képi elemek felhasználása kizárólag az eredeti kísérőszöveggel együtt történik. Az információk vagy az AbbVie bármely védjegyének, kereskedelmi nevének vagy arculati jegyének egyéb célú és jellegű használata az AbbVie előzetes írásos engedélyéhez kötött.

Az AbbVie nem felelős harmadik fél által szolgáltatott tartalmakért. Az ilyen jellegű tartalmak terjesztése kizárólag a szerzői jog tulajdonosának engedélyével lehetséges.

A fenti, engedélyezett esetektől eltekintve egyetlen személyt sem illet meg semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos licenc vagy jog, szabadalmi, védjegyoltalmi vagy egyéb tulajdonjogi értelemben.

ADATVÉDELEM ÉS ADATBIZTONSÁG

Az AbbVie elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme mellett, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtak szerint.

A felhasználó felelőssége, hogy a honlap használatához alkalmazott eszköz jogosulatlan felhasználók és rosszindulatú szoftverek ellen megfelelő védelemmel legyen ellátva. Az AbbVie a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékben elzárkózik valamely személy által elszenvedett mindennemű közvetlen, közvetett, speciális, azonnali vagy következményes kárra (beleértve az akár közvetlenül, akár közvetve elmaradt nyereséget is) vonatkozó felelősségtől, amennyiben a kár az adott személy (a 2011. évi CXII. törvény meghatározása szerinti) személyes adatainak eltulajdonításából vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférésből ered még abban az esetben is, ha ezen károk lehetőségéről az AbbVie-nek előzetesen tudomása volt.

KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG

Az AbbVie szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősség eseteitől eltekintve az AbbVie és beszállítói, valamint azok igazgatói, alkalmazottai és képviselői (a továbbiakban „AbbVie partnerei”) a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékben elzárkóznak valamely személy által elszenvedett közvetlen, közvetett, azonnali vagy később bekövetkező veszteségre vagy kárra vonatkozó felelősségtől, amennyiben a veszteség vagy kár (i) az AbbVie honlap használatából vagy a használat elmaradásából; (ii) az AbbVie honlapon közölt információk vagy tartalmak használatából; (iii) az AbbVie honlapon vagy az AbbVie honlap közvetítésével nyújtott szolgáltatásokból; valamint (iv) az AbbVie honlapon megadott személyes adatok eltulajdonításából vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférésből ered vagy ezekkel összefüggésben keletkezik, utóbbi kategóriába beleértve, de nem kizárólagosan a veszteségek és károk alábbi formáit függetlenül attól, hogy ezen veszteségek és károk lehetőségéről az AbbVie-nek előzetesen tudomása volt vagy sem: (a) adatvesztés vagy adatsérülés; (b) nyereség elmaradása; (c) várt megtakarítás elmaradása és / vagy pénzügyi veszteség; (d) üzleti lehetőség meghiúsulása; (e) anyagi veszteség; (f) hírnevet ért sérelem; valamint (g) speciális kár.

JOGHATÓSÁG

Jelen Felhasználási feltételek, valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat által érintett kérdésekre a magyar jog szabályai az irányadók. Jelen Felhasználási feltételek és/vagy az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat által érintett vitás kérdésekben a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát kötjük ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Ön elismeri, hogy jelen Felhasználási feltételek, valamint az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat a jelen megállapodás keretében Ön és az AbbVie között szabályozandó kérdéskörben a teljes megállapodást tartalmazzák.